Amat mudah bagi anda untuk menyertai Lucky Draw bulanan;
Syarat dan Terma seperti berikut;

Buka akaun baru XM

Anda wajib buka akaun XM baru menerusi link IB ini bagi melayakkan diri dalam Lucky Draw bulan tersebut.

Sahkan akaun tersebut

Seterusnya, anda perlu sahkan akaun yang anda daftar dengan IB JD Jamaniderimin : 016 822 9614

Deposit USD50 ke XM anda

Anda perlu melakukan deposit minimum menerusi kami. Sila semak bahagian deposit.

Tunggu keputusan

Setiap akaun baru dan deposit USD50 akan layak secara automatik untuk lucky draw pada bulan tersebut